پاسخ سوالات آزمون و امتحانات مجتمع آموزشی دولتی بعثت - منطقه یک تهران
جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه   ششم  ابتدایی  بهاینجا وارد شوید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم خرداد 1393ساعت 0:46  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه     پنجم   ابتدایی    به اینجا   وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه   ششم  ابتدایی   به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه  دوم راهنمایی  به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه سوم راهنمایی به اینجا وارد شوید

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی 1391ساعت 19:4  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه  اول راهنمایی به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه  دوم راهنمایی به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه سوم راهنمایی به اینجا وارد شوید

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن 1390ساعت 19:1  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه پنجم به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه چهارم به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ امتحانات پایه سوم به اینجا وارد شوید

این صفحه هنوز فعال نیست


+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن 1390ساعت 18:59  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده  پاسخ نامه سوالات  پایه پنجم به اینجا وارد شوید.

جهت مشاهده  پاسخ نامه سوالات  پایه چهارم  به اینجا وارد شوید.

جهت مشاهده  پاسخ نامه سوالات  پایه سوم به اینجا وارد شوید.

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 18:57  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

برای مشاهده  پاسخ سوالات    حرفه و فن راهنمایی    به  اینجا وارد شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات   علوم  تجربی  راهنمایی  به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات    ریاضیات   راهنمایی      به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات املاءونگارش راهنمایی     به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات  علوم اجتماعی راهنمایی به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات     عربی   راهنمایی       به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات   دینی و قرآن راهنمایی   به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات زبان انگلیسی  راهنمایی به  اینجا وارد  شوید.

برای مشاهده  پاسخ سوالات دفاعی سوم راهنمایی   به اینجا وارد  شوید.

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 18:45  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده سوالات امتحان پایه اول   به این بخش وارد شوید.

جهت مشاهده سوالات امتحان پایه دوم   به این بخش وارد شوید.

جهت مشاهده سوالات امتحان پایه سوم   به این بخش وارد شوید.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 18:19  توسط واحد فناوری و اطلاعات  | 

جهت مشاهده پاسخ سوالات امتحان پایه سوم ابتدایی به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ سوالات امتحان چهارم ابتدایی  به اینجا وارد شوید

جهت مشاهده پاسخ سوالات امتحان پنجم ابتدایی  به اینجا وارد شوید

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 18:19  توسط واحد فناوری و اطلاعات  |